Menu

Specifik talenttræning (t-træning)

Specifik talenttræning

 

Kort beskrivelse

Dette fodbold udviklingsmiljø er en ekstra mulighed for specialtræning for udelukkende markspillere på årgang U10 - U15. 

 

Hvem er det rettet mod?

For at kunne komme i betragtning til denne mulighed, vil du blive udvalgt af HUIs High Performance Coach og talentansvarlige. Der er max. 12 spillere fra hver årgang, der kan få plads.

Der er pt. ingen piger, der tilbydes denne træningsform, men der arbejdes i klubben for, at dette også bliver en mulighed.

Træningen er for spillere med forudsætning for læring, der:

  • besidder høje fodboldkompetencer/særligt talent
  • er træningsparat, har den rette indstilling og kan udvikle sig
  • ad naturlig vej udviser fokuseret opmærksomhed og læringsparathed
  • viser vilje til at tage ansvar for egen udvikling

 

Træneren/-erne

Træneren eller instruktørens baggrund er enten højeste uddannelse eller spillere, der har spillet på højt niveau.  Nuværende træner er Performance Coach og talentansvarlige Carsten Dohm.

 

Hvor

Træningen forgår på HUIs baner.

 

Pris

Priser oplyses ved tilbud.