Menu

Klubskifter

 

Henvendelser fra andre klubber

HUI er generelt velvilligt indstillet overfor andre klubber, der viser seriøs interesse for vores talenter. Det er vores holdning, at kun særligt disponerede og udviklingsparate spillere bør flytte til andre klubber, før de er fyldt 15 år. Det er dog spillerens tarv, der tages hensyn til, når klubben assisterer ved en flytning af et enestående talent.

Al kontakt til spillerne skal rettes til den sportsansvarlige i HUI. Den sportsansvarlige facilitere forløbet og koordinerer eventuelt dialogen mellem spiller/forældre og klub i tæt samråd med træner. 


HUI har flere samarbejdsklubber. Det skal dog oplyses, at der ikke er nogen binding eller præference.

 

Træning/kamp i fremmede klubber

HUI ser positivt på, at spillere deltager i enkelte træningssessioner eller i træningskampe i andre klubber (især samarbejdsklubber), såfremt det har en sportslig berettigelse for spilleren og så længe klubbens sportsansvarlig orienteres herom.

HUIs holdning baserer sig på værdier som åbenhed og tillid, men klubben kan intervenere, hvis det vurderes at aktiviteterne overdisponerer spillerne og skaber risiko for negative effekter, som skader, fysisk belastning, forsømt skolegang og stress.

 

Henvendelse til andre klubber

Hvis HUI finder en spiller interessant og relevant i HUI talent miljø, rettes henvendelse til den pågældende klubs ungdomsformand i henhold til DBUs etiske retningslinjer.

Spillere der kontaktes med henblik på skifte, tilbydes gratis prøvetimer med talentholdet og en personlig evaluering inden spilleren beslutter sig for et klubskifte til HUI.