Menu

Sportslige aktiviteter

Sportslige aktiviteter

 HUI High Performance målsætninger opnås bl.a. gennem klubbens sportslige aktiviteter:

 

 

I HUI inddeles spillerne i tre grupperinger, som dels er overlappende, dels ikke er statiske, men hvor spillerne ud fra ambitionsniveau, læringsparathed, taktisk indsigt, volation, social udvikling, tekniske kompetencer, fysiske formåen vandrer mellem de tre grupper. De tre grupper benævnes motivation (team play), talent (team temper) og elite (team challenge).

 

Opdelingen vil ikke i de yngre årgange - U5 – U9 - være synlig, men alene optræde i relation til stationstræning, hvor børnene - alt afhængig af øvelsens formål - kan inddeles i de tre grupperinger. Fra U10 til U19 vil de unge hyppigt være inddelt i hold, der kan placeres i en af de tre grupper.

 

Det er klubbens målsætning er at optræde i de bedste rækker i alle årgange fra U10 til U19.

Målsætningen er således, at der i U10 opbygges to hold, der som U11 kan indrangeres i række 1 og fortsætte således til U 13, hvor et hold indrangeres i en Østrække og det andet om muligt i en Mesterrække. Fra U 14 - 19, hvor der spilles 11mands, er det målsætningen, at et hold i hver årgang indrangeres i den højeste fællesrække på Sjælland og på sigt Divisionen for U17/19.