Menu

HUI udvalg

Udvalg i HUI

 

I HUI har vi mange udvalg, som arbejder på at fremme udviklingen i klubben. Ser vi bort fra Bestyrelsen, eksisterer der nedenstående udvalg, som jævnligt mødes:

 

 

HUI Sportsudvalg

HUI Pigeudvalg U6-U18

HUI Ungdomsudvalg (drenge U10-U15)

Børne Microudvalg (drenge U5-U9)

Administrationsudvalg

HUI Talentudvalg 

HUI High Performance udvalg

 

Organisationsdiagram HUI Fodbold 2015

HUI Organsiationsdiagram