Menu

Historien

Klubbens historie

af Henning B. Sørensen: 13-11-2003 (tidl. formand)

 

Den 22. november 1961 vedtog Usserød Idræts Forening (UIF) og Hørsholm Idrætsklub (HIK) på en fælles generalforsamling at sammenlægge de to idrætsklubber. Sammenlægningen fik virkning fra 1. januar 1962. Klubbens navn skulle herefter være: HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB (HUI). 

UIF var stiftet på Valdemarsdag, den 15. juni 1923. Det var fortrinsvis arbejderne på Den Militære Klædefabrik, der var medvirkende til starten af UIF. De indkaldte til et orienteringsmøde på "Krostien", og da der var mødt cirka 30 interesserede, blev foreningen oprettet samme dag. Interessen var der lige fra starten og blot et par måneder senere havde foreningen 60 medlemmer. Man havde ikke meget til at begynde med, men en driftig bestyrelse fik skaffet en bane hos gårdejer Møller. Banen lå, hvor nu Ahornparken er bygget. Fra Skytteforeningen fik man fire lægter til målstolper, medens bestyrelsen selv skaffede to overliggere og da så også en bold blev fremskaffet, var man klar til en sportslig karriere. Man lejede banen af gårdejer Møller for 300 kroner om året. På generalforsamlingen den 25/9 1923 var der 120 medlemmer og en kassebeholdning på 137 kroner og 28 øre! 

Det kneb lidt med omklædningsfaciliteter i begyndelsen, så omklædning foregik i fri luft. Det varede dog ikke længe, så blev der anskaffet et skur. Det kostede 25 kroner, købt af biografen, hvor det havde tjent som billetsalg! Der skulle dog senere komme bedre faciliteter til veje. HIK var stiftet 5. marts 1933. Da der blev indbudt til møde om sagen, var det for at afhjælpe et stort savn, idet der på det tidspunkt slet ikke fandtes en fodboldklub i Hørsholm Kommune. (Usserød lå dengang i Birkerød Kommune). På stiftelsesdagen blev der indmeldt 37 medlemmer. Der var i starten enighed om, at klubben skulle spille under Arbejdernes Boldspil-Union, hvilket dengang skulle indebære flere fordele end Sjællands Boldspil-Union (SBU) kunne tilbyde. Bl.a. ville man få flere kampe på hjemmebane. HIK holdt til på fodboldbanen ved Kohave Alle (som nu hedder Rungstedvej) , der hvor Hørsholm Park er bygget. Året efter gik klubben dog ud af ABU og tilmeldte sig Sjællands Boldspil-Union. En tid blev der i HIK også dyrket cricket. 

Begge idrætsklubber var i alle årene en vigtig del af livet i Hørsholm. Der blev dyrket håndbold, fodbold, gymnastik, atletik m.m. og for at skaffe penge i kassen blev der bl.a. arrangeret dillettantforestillinger med klubbernes medlemmer som aktører på scenen. Der går endnu i dag frasagn om klubfester i Krohaven overfor Amsterdam Kro, som lå, hvor nu Kongevejscentret er bygget. 

Det er omkring tilblivelsen af Hørsholm Idrætspark, at de to klubber finder ud af at slå sig sammen til én stor. Udsigten til bedre træningsforhold, et nyt stadion og ikke mindst Hørsholmhallen har givetvis været medvirkende. Der var et "lille" problem: Hvilken spilledragt skulle HUI benytte. Der kom en salomonisk løsning ud af det. Håndboldspillerne skulle spille i UIF's dragt - røde bluser og blå benklæder. Fodboldspillerne i HIK's dragt - sort/hvid-stribede bluser og sorte benklæder. 

I 1971 blev det besluttet, at alle skulle være i de samme farver og løsningen blev den dragt, som vi kender i dag - røde bluser og blå benklæder. I forbindelse med sammenlægningen fortalte UIF's daværende formand, Hans Sode, som 38 år tidligere havde været med til at stifte UIF, til avisen, at "når man skal kaste blikket tilbage på UIF's historie, kommer man ikke uden om at fremhæve den indsats, som blev udøvet af "familien på savværket" (Hørsholm Savværk på Usserød Kongevej). Det var savværksejer Alfred Jensen og hans sønner, Ejler, Aksel, Erik, Otto og Torben Jensen." Sidstnævnte blev medlem af HUI's første hovedbestyrelse i 1962. I HIK var en af profilerne navnkundige Louis Nielsen, som havde været med til at stifte klubben og havde haft bestyrelsesposter i Sjællands Boldspil-Union, Dansk Boldspil-Union og i Danmarks Idræts Forbund. HUI's første hovedbestyrelse fik denne sammensætning: Hovedformand Erik C. Andersen, Næstformand Torben Jensen, Hovedkasserer Frits Loft Jakobsen, Sekretær Ejvind Olesen. Fodbold Senior John Jacobsen, Fodbold Ungdom Arne Nielsen, Håndbold Senior Alex Petersen, Håndbold Ungdom Kurt Andrés, Gymnastik Ulla Jacobsen. 

Klubben havde i 1962 450 aktive medlemmer fordelt med ca. 200 seniorer og ca. 250 ungdomsmedlemmer. Kontingentsatserne var 80 kroner om året for seniorer og 36 kroner for ungdomsmedlemmer. 

Når man sådan dykker tilbage i gemmerne for at finde historiske detaljer, dukker der en masse navne op i avisudklip, referater o.s.v. Det ville være en helt umulig opgave at forsøge at få bare tilnærmelsesvis alle med, så læserne af HUI på Tværs må leve med, at det lader sig ikke gøre. Vi forsøger at fortælle lidt om højdepunkter i de enkelte idrætsgrene og der kommer nok navne med hist og her, men en fuldkommen beretning kan det ikke blive. 

Nævnes skal imidlertid, at vi iblandt os har en leder, som har været aktiv i bestyrelsessammenhæng i HUI lige siden sammenlægningen i 1962 og for så vidt var i bestyrelsesarbejde i UIF før sammenlægningen. 

Frits Loft Jakobsen blev HUI's første hovedkasserer og han har lige siden været i klubbens ledelse. De fleste år som den påpasselige fodboldkasserer, hvis falkeblik ingen kontingentskyldner undgår. Frits er fremdeles som kasserer medlem af Fodboldbestyrelsen. Frits Loft Jakobsen blev udnævnt til æresmedlem i HUI i 1987 ved 25-års jubilæet og han er desuden hædret med DBU's sølvnål for de mange år i fodboldens tjeneste. Frits er en af dem, der sørger for, at traditionerne holdes i hævd. Alt behøver ikke at være, som det altid har været, men det nye skal sandelig være godt, før Frits går med på ændringer. 

Blandt veteranerne kan vi også finde Osvald Heinrichas. Osvald var på 1. holdet i 1962. Han har spillet lige siden og er stadig aktiv fodboldspiller i HUI. Osvald er fyldt 68! Da Osvald efter mere end 40 år i SBU's tjeneste gik på pension , var han ikke sen til at sige ja til at gøre en indsats på lederfronten i HUI. Osvald er gået under jorden - d.v.s. du træffer ham flere dage hver uge i HUI's vaskekælder ivrig efter at få orden på spilletøj m.m.

 

 

 

Fodbold i alle år

 

Af Henning B. Sørensen: 13-11-2003 (tidl. formand)

Fodboldafdelingen i HUI har i alle år tegnet sig for den største medlemsskare, navnlig på ungdomssiden, hvor klubben i årevis hørte til blandt de største på Sjælland. Da HUI blev til, var 1. holdet i Serie 2, men allerede i det første år rykkede holdet op i Serie 1. Nu fulgte en årrække på nogenlunde samme niveau, men i 1976 kom det første gennembrud. Holdet kom i Sjællandsserien og allerede året efter i Danmarksserien. 

Oprykningen til Danmarksserien med et stærkt hold og en dygtig træner i Flemming Frederiksen gav virkelig genlyd i Hørsholm. Det var lige før, borgmester Sundberg var gået med til at bygge en tilskuertribune. 

Dagene omkring oprykningen i 1977 gav masser af avisskriveri og da den afgørende oprykningskamp skulle afvikles på Tårnby Stadion, var det i overværelse af mange hundrede hørsholmere, der efter morgenmad hos købmand Dalgaard i en snes busser drog af sted til Amager. 

Det var som sagt et stærkt hold, HUI kunne mønstre i de år. Hør blot en stribe navne: Jørgen "Jeppe" Christiansen, Ole Carlslund, Arne Streit, Finn Elton Nielsen, Allan Jacobsen, Niels Stefansen, Henrik Christiansen, Claus B. Andersen, Ole Granhoff, Jan Deemand, Søren Grubbe Hansen, Bjarne Juhl Hansen, Anders Hougaard, Poul Pedersen, René Andersen, Niels Ellegaard og mange, mange flere. 

Inden da havde HUI haft to spillere på ynglingelandsholdet. Birger Grubbe Hansen spillede som HUIer på ynglingelandsholdet mod Sverige i 1966 og han blev fulgt af Michael Løngaard Hansen, der i 1978 sammen med blandt andre senere stjerner som Jesper Olsen, Lars Olsen, Troels Rasmussen, Erik Rasmussen spillede mod Portugal og på hjemmebane fik 2-2. 

Det var med dette Danmarksseriehold, vi satte publikumsrekorder i Hørsholm Idrætspark, hvor der var 1300 tilskuere til landspokalkamp mod B1909, som vi ganske vist tabte til med 7-1. B1909 var dengang i 2. Division. Et par år senere var Næstved fra 1. Division på besøg. Vi tabte meget hæderligt 0-1 foran 1100 tilskuere i Hørsholm Idrætspark. Så vidt huskes, kunne kasserer Frits Loft Jakobsen tælle 13.000 kroner op i entrepenge. Det var rigtig mange penge - også dengang. 

Navnkundige Flemming Frederiksen var træner for førsteholdet i otte år og han havde i alle år Robert Olsen ved sin side som holdleder. Selvom der kom gode trænere til, kunne positionen i Danmarksserien ikke fastholdes. Det var årene, hvor spillerne rundt omkring begyndte at modtage betaling og den udvikling var vi slet ikke med på i Hørsholm-Usserød Idrætsklub. 

Formand John Jacobsen var helt klar over, at vi ville blive løbet over ende, hvis vi ikke ændrede signaler. Det kneb nok i ledelsen i HUI med visionerne, men der var ikke tilnærmelsesvis økonomi i klubben til at tage denne kamp op. Klubben fik 5 år i Danmarksserien. 

John Jacobsen havde været formand for seniorafdelingen i 22 år, da han trådte tilbage! 

Skiftende trænere afleverede i 1984 holdet i Serie 1 til Jan Wennecke, der selv havde spillet i HUI og nu havde hentet trænererfaring i AB og Karlebo. På det tidspunkt var et generationsskifte i fuld gang. En stribe gode spillere stod på spring og dem tog Jan Wennecke sig af. Der blev virkelig gået til makronerne og i 1986 kronedes anstrengelserne med held. Holdet blev Sjællandsmester i Serie 1 og kom i Sjællandsserien. Den blev vundet året efter og fra 1988 og de næste syv år var HUI igen i Danmarksserien. Jan Wennecke sagde tak efter fire år på trænerposten. 

Blandt "navnene" finder vi Henrik Christiansen, Bjarne "Dosse" Loft Jakobsen, Thomas Andersen, Michael Hillestrøm, Morten Hillestrøm, Thomas Flaga, Torben Lindved, Peter Baun, Bent Pedersen, John Jensen, Jesper Langaa, Lars Erik Nielsen m.fl. Listen i bladet over fodboldspillere med over 100 kampe taler sit tydelige sprog om de nævnte og andre spilleres kvaliteter. 

1990 blev det bedste nogensinde for seniorholdet. Ikke nok med at 2. holdet under Allan Sørensens lederskab som træner rykkede op i Serie 1. Vi havde fået John Rintza fra Vanløse som træner for 1. holdet. Han havde mange specielle ideer, men han kunne styre et 1. hold, så det fik slagkraft. Eet sølle point manglede vi til sidst for at nå 1. pladsen i Danmarksserien det år. Den gik til HIK som rykkede op i 2. Division. 

Det år havde vi i HUI 236 seniorspillere fordelt på 15 herrehold og 1 damehold! Samme år havde vi tilmeldt 16 11-mands ungdomshold til SBU, hvortil kom et stribe minihold, så der var noget at se til for travle formænd og ledere i det hele taget. 

Seniorspillerne vil huske træningsturene til Langeland i denne periode. De var bl.a. med til at ryste spillerne sammen. I det hele taget var disse år præget af mange positive ting, hvilket hang sammen med, at vi havde haft held til at fastholde en homogen spillertrup i en årrække. 

Jacob Schulze var kommet til som holdleder for 1. holdet og han forstod foruden så meget andet at skabe god økonomi. Det var på den tid, at vi rigtigt fik gang i fremstilling af flotte kampprogrammer. Ting som vi er lidt stolte af stadig at kunne fastholde, uanset sportslig succes eller mangel på samme. Jacob fik hurtigt en assistent i René "Svimmel" Jørgensen. 

I 1995 var holdet i Sjællandsserien og året efter i Serie 1. Bunden var ikke nået. Det blev til to år i Serie 2 inden toget igen vendte og nu er HUI på vej op igen. Det blev til oprykning til Serie 1 i 1999 og længe så det ud til, at det skulle være status i jubilæumsåret. Lang tids venten på andre rækkers resultater gav imidlertid til resultat, at den tredieplads, holdet opnåede i år 2000 alligevel gav oprykning til Sjællandsserien. Der var så mange anstrengelser sat i gang i netop den sæson, at det føltes helt retfærdigt, at det til sidst førte til en placering i Sjællandsserien. 

Så tidligt som i 1971 kom damefodbold med i HUI. Det var Elly Rasmussen, der i starten og fem år frem stod for ledelsen. Siden tog Connie Rasmussen over i hele seks år. På et tidspunkt havde vi to seniorhold, hvoraf det ene var i Danmarksserien og to ungdomshold. Faktisk havde vi pigehold helt frem til 1996, da det hele gik i opløsning på grund af manglende interesse. 

Interessen er imidlertid kommet tilbage og lige nu kan vi mønste omkring 70 pige og dame fodboldspillere i HUI, så det varer nok ikke længe, inden vi på ny kan gøre os resultatmæssigt gældende. 

Uden en god og bred ungdomsafdeling, ville en fodboldklub være fattig. Vi har kunnet glæde os over, at der altid har været grøde i ungdomsafdelingen. Det er ingen tilfældighed, at vi i jubilæumsåret har over 500 ungdomsmedlemmer. Vi har så mange gode og flittige ledere, men det har vi altid haft i Fodbold Ungdom. På bestyrelsesplan er det navne som Arne Nielsen, Jon Gertz, Flemming Madsen, Erik Baagøe, Hans-Henrik Raith, Poul Pedersen og Per Kibenich der lige falder en ind og på trænerside skulle der en hel bog til, hvis alle skulle med. Vi må dog nævne Henry "Ryser" Pedersen, som en af de helt utrolige trænere. Han styrede ynglingeholdet i mange år. Han havde sin helt specielle facon, men drengene kunne lide ham, så de kom til træning. Alle, som har kendt "Ryser" vil vide og forstå, hvorfor lige han skal danne eksempel. 

En helt speciel træner havde vi også i Arne Thorius. Han havde senior 1 et enkelt år, men var ellers træner for andetholdet. Thorius havde en speciel facon. Han tålte ikke tobak og øl, så det skulle spillerne i hvert fald ikke indtage, når Thorius var til stede. Han kunne blive godt gal, hvis holdet havde ydet en dårlig præstation. "Se nu her, formand", sagde han og stillede 13 papskilte med spillernavne op på bordet. "Ham kan jeg ikke bruge - ham der heller ikke" lød det, medens Thorius knipsede skiltene ned på gulvet et efter et, til de alle var væk. Så samlede Thorius langsomt skilt efter skilt op igen. "På den anden side, formand, vi skal jo stille et hold" og så kom de op på bordet igen - alle sammen. 

I jubilæumsåret har HUI's fodboldafdeling en træner/leder stab på over eet hundrede personer. Det er tidligere seniorspillere og det er forældre, som tager en tørn, fordi de kan lide det og fordi de kan se, at der er mening i tingene. 

En beretning om fodbold i HUI kan ikke afleveres, uden at talen også falder på de såkaldt "lukkede hold". Jeg har nu aldrig følt, at de pågældende hold var særlig lukkede, tværtimod. Der har altid været plads til nye spillere, men det har været en væsentlig del af HUI Seniorfodbold, at vi stedse har haft en række hold, som kunne klare sig selv. 

Hvem nikker ikke genkendende til holdnavne som Stjerneholdet, Direktørholdet, Grossererne, Fluevægterne, Super 8, Dieseldrengene, Young Boys, Talenterne og hvad de nu alle sammen hedder. De har alle været med til at sætte deres præg på klublivet. Det er her, vi ofte har hentet lederkræfter og det er i hvert fald hos f.eks. Fluevægterne, at vi henter hjælp, når der er et akut behov for arbejdskraft. Flere af de øvrige hold er kendetegnede ved, at de har opslugt klubbens tidligere "stjerner" og de har såmænd også kunne tiltrække sig tidligere landsholdsspillere. Niels Møller (15 kampe på landsholdet for KB) Erik Dyreborg (5 mål for landsholdet mod Norge i Oslo). 

Et jubilæumsønske for HUI fodbold må være, at få de bedste ungdomshold i højere rækker, så de kan bidrage til, at HUI's 1. hold bliver mere synligt på fodbold landkortet. Det kan godt være, at vi ikke skal have divisionsstatus i Hørsholm, men Danmarksserie status er et rimeligt ønske. 

I jubilæumsåret ser fodboldbestyrelsen sådan ud: Djennie Kier er formand, Per Kibenich er næstformand, Frits Loft Jakobsen kasserer, Charlotte Andersen sekretær medens menige medlemmer er Jacob Schulze og Axel Kraglund.

 

 

 

Årene fra 2002-2012

 

af Henning B. Sørensen: 21-03-2012 (tidl. formand)

 

Fodbold
Året før 40 års jubilæet kom HUI på forsiden af de landsdækkende aviser, da Brian Laudrup valgte at afslutte sin aktive fodbold karriere i Hørsholm-Usserød Idrætsklub, hvor 1. holdet på det tidspunkt var placeret i Serie 1.

 

Det blev succes med oprykning til Sjællandsserien allerede det første år og succesen blev fulgt op med oprykning til Kvalifikationsrækken året efter. Der sluttede festen dog, idet holdet i 2004 var tilbage i Sjællandsserien. Brian Laudrup spillede 28 kampe for HUI og scorede 13 mål.

 

Nu var der imidlertid mange gode, unge spillere på vej og der tegnede sig snart et godt 1. hold igen. I 2007 kom de første tiltag omkring samarbejde med Nivå-Kokkedal, idet der blev dannet fælleshold i junior og ynglingerækkerne. På det tidspunkt havde HUI’s ynglinge netop vundet 3. division og var klar til oprykning til 2. division.

 

Samarbejdet mellem HUI og NKF udviklede sig og i 2009 var klubberne enige om at stille fælles seniorhold under navnet FC Øresund, hvor holdet siden 2010 har spillet i Danmarksserien og næsten uafbrudt ligget i toppen, parat til en oprykning, der dog ikke er lykkedes endnu.

 

På Ungdomssiden er HUI godt med. Der er hold i alle rækker og klubben har en af landets største pigeafdelinger. En kæmpe flok af frivillige ledere tager sig af ungdomsfodbolden.

 

Håndbold
De seneste år har bragt HUI håndbold under navnet HUK nærmere fordums succes. På herresiden er der grøde i tingene, om end der stadig er tale om spil i de sekundære rækker. Damerne derimod mønstrer på ny et divisionshold. I 2008 kom holdet i Sjællandsserien og året efter var holdet rykket op i 3. Division, hvor det for øjeblikket er en midterplacering. For dem, der kan huske, da der blev spillet 1. divisionshåndbold i Hørsholmhallen, er det en stor glæde, at noget er på vej.

 

Også håndbold har god tilgang i ungdomsrækkerne. Der er etableret en såkaldt strandhåndboldbane ved Egedalshallen.

 

Året 2006 var et gyldent år for håndboldafdelingen med hele tre Sjællandsmesterskaber til drengeholdene og tre sølvmedaljer til pigerne.

 

Sorger og glæder
Tiden efter sekelskiftet har ikke altid været en dans på roser for HUI, men der er dog positive ting, som lyser op. Det var en glæde, da Hørsholm Idrætspark i 2006 kunne indvie en kunstgræsfodboldbane, som hurtigt skulle vise sit værd. Så meget desto værre var det, da der i 2010 kom så meget vand fra oven, at Hørsholmhallen blev oversvømmet, hvorefter der ikke kunne spilles bold i hallen i mange måneder, indtil et nyt gulv var etableret.

 

År efter år har en meget aktiv gruppe under ledelse af Lars Pedersen og Villy Jensen stået for en væsentlig indtægtskilde til klubben, nemlig de tre årlige bankospil, der hver gang kalder et stort antal Hørsholmborgere og naboer til en festlig aften i Hørsholmhallen.

 

Det var til stor glæde, da HUI’s Venner under ledelse af Jacob Schulze tilbød at genetablere pasning af klublokalet i Hørsholm Idrætspark. HUI’s Venner havde for øvrigt sørget for, at der blev opført en fin kiosk på Stadionbanen. Klublokalet passes i dag af en trofast skare såkaldt ”Gamle HUIere”, som med ildhu og godt humør sørger for, at alt fungerer i det daglige.

 

HUI har stået bag mange væsentlige begivenheder i Hørsholm Idrætspark.
Fodboldafdelingen har under ledelse af Per Olsen stået for Fodboldskole og Fodboldcamp, ligesom der har været afholdt Hørsholm Cup med deltagelse af mange hundrede ungdomsfodboldspillere. Håndboldafdelingen har stået for skolehåndboldstævner med Erling Petersen ved roret, og DGI har gæstet idrætsparken for at afholde landsmesterskaber.

 

I 2005 udnævnte HUI Jacob Schulze til æresmedlem og samme ære overgik Hilmar Nielsen i 2006 og Per Olsen i 2010. Alle blev hædret, fordi de har ydet en formidabel indsats som frivillige ledere i HUI.

 

Quo Vadis HUI – Hvor går du hen HUI?
Lad håbe, at der er klubfølelse og energi, så det kan lykkes for HUI at fortsætte det enorme ungdoms- og idrætsarbejde, som Hørsholm-Usserød Idrætsklub ærefuldt har stået for – i år i halvtreds år. Hjertelig tillykke med jubilæet og held og lykke til hovedbestyrelsen, der i jubilæumsåret består af: Michael Esmann (formand), Bent Fabricius, Steen Hansen, René Jensen, Jan Otzen og Gorm Lykke Østergaard. Tillykke også til Erling Petersen, Villy Jensen og Henrik Christiansen, som alle tre i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum udnævntes til æresmedlemmer af HUI.