Menu

CSR

I HUI tager vi et social ansvar. Vi støtter bl.a. EL Cambio Academy, flytninge i Danmark og HUI rækker også i særlige tilfælde en hånd ud til danske børn med en vanskelig og svær opvækst, som får mulighed for at spille fodbold og få et socialt liv i HUI.

 

El Cambio Academy 

HUI er i 2017 blevet supporter klub til El Cambio Academy i Uganda www.elcambioacademy.com, hvor vi gennem dette arbejde forsøger at gøre en forskel.

El Cambio Akademi er en non profit organisation, der giver unge drenge en mulighed i livet gennem fodbold og uddannelse. Dette er et elite fodbold akademi, der kombinerer social ansvarlighed og giver drengene en mulig fremtid i professionel fodbold. Ved at støtte akademiet er vi med til at give disse unge drenge en fair chance i livet.

Vi støtter bl.a. med donationer, og første år svarer det beløb ca. til kr. 10 per medlem, andet år forventes det at stige til et beløb svarende til kr. 20 per medlem.

Derudover indsamler vi brugt fodboldtøj og udstyr, som sendes til børnene på academiet.

 

 

Flytninge i Danmark

HUI Fodbold giver flygtninge en platform for at få motion og opdyrke sociale netværk samt øge kontakten til det lokale foreningsliv i nærområdet. Dermed skabes de bedste forudsætninger for vellykket integration gennem introduktion til fællesskabet i idrætsforeningerne og forståelse mellem flygtningene, jævnaldrene børn og lokalsamfundet. Flytninge børnene bliver integreret på de forskellige hold efter deres alder.

 

Danske børn med svær opvækst

HUI støtter også i yderst særlige tilfælde svagt stillede danske børn, som brænder for fodbold, men hvor det i det enkelte barns tilfælde kan være meget vanskeligt at finde midlerne alene til fodboldtøj og kontingent. Med støtten får barnet mulighed for at spille fodbold og få et socialt liv i HUI.