Menu

Om HUI

Hørsholm Usserød Idrætsklub, HUI (fodbold)

 

Hørsholm Usserød Idrætsklub, HUI blev grundlagt i 1962 drives af indtægten fra medlemmerne og sponsorer. Den er en af Danmarks største amatør fodboldklubber med cirka 1100 medlemmer og 150 frivillige forældre trænere og enkelte lønnede trænere. Klubben har både en drenge- og pigeafdeling. Sidstnævnte er en af Danmarks største pigeafdelinger. Endvidere rummer klubben også seniorer, veteraner, futsal og fodbold fitness for damer.

HUI er den idrætsklub i Hørsholm, der har den største børne- og ungdomsafdeling med mere end 700 medlemmer fra ca. 5-15 år. 

Hørsholm-Usserød Idrætsklub og Nivå-Kokkedal Fodboldklub indgik i sommeren 2007 aftale om holdsamarbejde, således at klubberne idag fungerer som en overbygningen under navnet FC Øresund. På landsplan er FC Øresund blandt Danmarks fem største fodboldklubber

 

HUI bestyrelse (fodbold) består af frivillige forældre, som vælges for en 2-årig periode. Flere af medlemmerne har selv børn i klubben eller har haft, og nogle af dem er selv aktive spillere og/eller aktive trænere - eller har tidligere været det. 

Det der driver bestyrelsen, er deres fælles store interesse for sporten, og det at medvirke til løbende at forbedre fodboldmiljøet i klubben for alle årgange både bredde- som talentspillere. Derudover finder de stor glæde i at give børn og unge - piger som drenge gode fodboldoplevelser. 

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder hver anden måned. Derudover deltager de i de respektive HUI/FCØ udvalg, som løbende afholdes.

 

HUI er en innovativ fodboldklub. I de senere år har den prøvet mange nye tiltag af og flere er i støbeskeen. Et af de særlige indsatsområder i 2014/2015 er "HUI High Performance" konceptet, som er i fuld gang med at blive implementeret i børne - og ungdomsafdelingen. Visionen for HUI High performance er: 

”HUI er banebrydende indenfor amatørfoldbold, fordi vi anerkender hele bredden i spillergruppen – fra motiverende leg til elite. Vi ved, at det særlige high performance potentiale udvikles, fordi vi kontinuerligt og professionelt arbejder fysisk og psykisk med alle niveauer. Derfor udvikler vi unikke fodboldtalenter til fodboldverden”.

Du kan læse meget mere om HUI High Perfomance her.

 

For at gennemføre dette, er der bl.a. sidste år blevet ansat en Performance Coach og Talentansvarlig, og i foråret 2015 er der blevet ansat en Børne- og unge manager.

I 2014 indgik HUI en samarbejdsaftale med Brøndby Master Class, hvor HUI/FCØ er en ud af flere samarbejdsklubber/regionale talentcentre som Brøndby har. HUI/FCØ er dog den eneste i Nordsjælland.

Andre tiltag klubben arbejder på er fx:

  • Blive en T-licens klub
  • Nyt klubhus
  • Crowdfunding og flere sponsorer
  • Bedre kommunikationskanaler - løbende forbedringer til den nye hjemmeside, sociale medier og e-mail marketing
  • Flere træningstilbud også til pigeafdelingen