Menu

Til forældre - Vigtigt at vide

Vigtigt at vide til dig som forælder

 

 

HUI fodbold drives af frivillige forældre - uden dem ville vi ikke være den klub vi er idag!

Når det handler om børnefodbold, er forældre uundværlige medspillere.

Klubben drives af frivillige forældre, og det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at når man melder sit barn til fodbold, melder man sig også som forælder ind i klubben.

Det er frivillige forældre, der driver holdene i de første år (pt. indtil de bliver U10) - ligesom bestyrelsen består af frivillige forældre. 

Det er således en forudsætning for opstart af hold, at der på informationsmødet, som alle indkaldes til, findes 2 forældretrænere og 1 holdleder. Det skal der bruges for hver 12-15 spillere dvs. på hvert hold.

Det vil desværre kun komme til at fungere for de børn, hvor forældre har meldt sig. 

 

Basis trænerkursus

Vi tilbyder alle nye frivillige forældretrænere et basis trænerkursus af ca. 1 1⁄2 times varighed. Her vil vi gennemgå de forskellige øvelser på selve træningsbanen. Det er vigtigt, at alle nye frivillige trænere er godt klædt på inden første træningsdag. Træningsdagen aftales nærmere på intromødet.

 

Træningsplan

Forårssæson: Udendørstræning : 1 - 2 gange om ugen efter trænerens vurdering. Plan for foråret udsendes primo marts.

Efterårssæson: Udendørstræning: 1 - 2 gange om ugen efter trænerens vurdering. Plan udsendes i løbet af juni.

Vintersæson: Indendørstræning: 1 gang i weekenden. I flere år har vi haft mulighed for at træne i Rådhushallen og på Rungsted Gymnasium. Det kan dog variere.

 

Materialecontainer og udstyr

I relation til udendørstræningen har vi i 2014 startet et nyt tiltag, som meget simpelt betyder, at banen er gjort klar til træning af vore ungdomspiger/-drenge. De sørger for opstilling af baner og henter bolde, toppe m.m.i vores grønne materialecontainer beliggende mellem banerne - så alt står klart, når man kommer som forældre og trænere med børnene til træningen.

Alle trænere og forældre står selv for at samle alle materialer sammen efter træningen - og køre det retur i en trækvogn til vores container.

undefinedundefined

Materialecontainer og trækvogn, foto af fotograf David Rosted